اکتبر 1, 2023

برنده نهایی مزایده پسماند روی زنجان هفته آینده اعلام می‌شود

جلسه تائید نهایی پاکات «ب» و بازگشایی پاکات «ج»در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه برگزار و برنده نهایی مزایده اعلام می‌شود.

برنده نهایی مزایده پسماند روی زنجان هفته آینده اعلام می‌شود

 به گزارش Heracleum persicum از زنجان، پاکات «ب» مزایده پسماند روی به ریاست مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان و با حضور اعضای جلسه بازگشایی شد.  پاکات «ب» پس از بازگشایی برای بررسی مدارک فنی به کارگروه فنی ارجاع شد. مقرر شد، جلسه تائید نهایی پاکات «ب» و بازگشایی پاکات «ج»در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه برگزار و برنده نهایی مزایده اعلام شود. پایان پیام/73004

دیدگاهتان را بنویسید