سپتامبر 21, 2023

شورای نظامی نیجر: یک قدرت بزرگ خارجی در تدارک حمله به کشور ماست

شورای نظامی حاکم بر نیجر اعلام کرد که یک قدرت بزرگ خارجی در تدارک حمله نظامی به این کشور است.

شورای نظامی نیجر: یک قدرت بزرگ خارجی در تدارک حمله به کشور ماست

به گزارش گروه بین الملل Heracleum persicum، به دنبال تهدید صریح جامعه کشورهای غرب آفریقا برای اقدام نظامی علیه نیجر و حمایت آشکار فرانسه از مداخله نظامی در این کشور، شورای نظامی حاکم بر نیامی هشدار داد که یک قدرت بزرگ خارجی در تدارک حمله به نیجر است.  شورای نظامی نیجر اسمی از ابرقدرت مورد نظر نیاورده است اما دولت پاریس اخیرا از مداخله نظامی در نیجر با ادعای بازگرداندن دموکراسی به این کشور حمایت کرده بود. 

دیدگاهتان را بنویسید