مارس 23, 2023

۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد و منابع جهت بازنگری به دانشکده ها ارجاع داده شده است.

۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد

به گزارش گروه دانشگاه Heracleum persicum، علیرضا دل افکار معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در نشست روسای استانی این دانشگاه با بیان اینکه تاکنون ۴۵۰ درخواست از روسای استانی برای راه اندازی رشته های جدید به معاونت آموزشی ارسال شده است، گفت: از این تعداد ۴۰ رشته جدید تاکنون مجوز راه اندازی از شورای گسترش گرفته است. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: از بین ۳۶۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور حدود هزار نفر جزو ۱۵ درصد و ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر جزو ده درصد جهش علمی در سال جاری بوده اند. وی با تأکید بر لزوم ارزیابی وضعیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: طبق تاریخ اعلام شده اعضای هیئت علمی باید مستندات پژوهشی خود را برای ارزیابی در سامانه ترفیع بارگذاری کنند و اگر عضوی در تاریخ مذکور نتواند مدارک را بارگذاری کند شامل ترفیع نخواهد شد و از مهر سال آینده این ارزیابی به صورت هفتگی خواهد بود. وی همچنین با اشاره به اینکه ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد گفت: منابع جهت بازنگری به دانشکده ها ارجاع داده شده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید