jrps : سم پاشی هوایی گسترده در پاکستان برای مبارزه با ملخ‌ها

در jrps.ir مطلب سم پاشی هوایی گسترده در پاکستان برای مبارزه با ملخ‌ها مشاهده می کنید
با افزایش تعداد ملخ ها در ایالت بلوچستان و سند کشور پاکستان، مسئولین کشاورزی از توان نیروی هوایی ارتش برای از بین بردن این آفت استفاده کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir