jrps : انفصال از خدمت در انتظار پنهان کنندگان کرونا

در jrps.ir مطلب انفصال از خدمت در انتظار پنهان کنندگان کرونا مشاهده می کنید
معاون بهداشت وزارت بهداشت، از اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مقابله با کرونا در کشور خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir