jrps : شلیک اژدر از زیردریایی فاتح برای اولین مرتبه در رزمایش نداجا

در jrps.ir مطلب شلیک اژدر از زیردریایی فاتح برای اولین مرتبه در رزمایش نداجا مشاهده می کنید
زیردریایی بومی فاتح برای نخستین بار عملیات شلیک اژدر رادر رزمایش اقتدار دریایی نداجا انجام داد.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir