jrps : خیز ملایم آمار کرونا در تهران

در jrps.ir مطلب خیز ملایم آمار کرونا در تهران مشاهده می کنید
معمولا اولین شاخصی که در تهران دچار تغییر می شود میزان مراجعان سرپایی به بخش درمان است.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir