jrps : به‌احمدی‌نژادگفتم‌چرادست‌درجیب‌مردم‌کردی؟

در jrps.ir مطلب به‌احمدی‌نژادگفتم‌چرادست‌درجیب‌مردم‌کردی؟ مشاهده می کنید
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مشکلات ارزی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: من در مجمع به آقای احمدی نژاد گفتم ارز در زمان شما 3 برابر شد این یعنی دست کردید در جیب مردم.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir