jrps : فقط رئیس‌علوم‌پزشکی حق اظهار‌نظر درمورد کرونا دارد

در jrps.ir مطلب فقط رئیس‌علوم‌پزشکی حق اظهار‌نظر درمورد کرونا دارد مشاهده می کنید
استاندار قم بر لزوم پرهیز از هرگونه اظهارنظر خارج از مدیریت واحد اطلاع رسانی از طریق رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir