jrps : قربانی شدن شهروندان آمریکایی دارای ناتوانی ذهنی در برنامه‌های ضد کرونایی این کشور

در jrps.ir مطلب قربانی شدن شهروندان آمریکایی دارای ناتوانی ذهنی در برنامه‌های ضد کرونایی این کشور مشاهده می کنید
بسیاری از وکلای آمریکایی نگرانند که برنامه‌های ایالتی در نظر گرفته شده در اپیدمی کرونا، باعث محرومیت شهروندان دارای ناتوانی ذهنی در این کشور شود.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir