jrps : فشار «زجر تنفسی» بیماران کرونا بر روحیه کادر درمان

در jrps.ir مطلب فشار «زجر تنفسی» بیماران کرونا بر روحیه کادر درمان مشاهده می کنید
رئیس بیمارستان سینا شهرستان کارون خوزستان گفت: بیمارانی که در ICU بستری می‌شوند با وجود اینکه با فشار بالا اکسیژن دریافت می‌کنند اما باز هم احساس خفگی دارند و این زجر تنفسی بسیار عذاب‌آور است؛ این وضعیت در روحیه من، متخصصان و دیگر پرسنل تاثیرگذار بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir