jrps : رشوه های میلیاردی اسد بیگی به مدیران بانک مرکزی

در jrps.ir مطلب رشوه های میلیاردی اسد بیگی به مدیران بانک مرکزی مشاهده می کنید
محسن صالحی و رسول سجاد نام دو مدیر ارشد و سابق بانک مرکزی است که اخیراً نامشان در پرونده فساد شرکت کشت و صنعت هفت تپه به میان آورده شده است؛ مدیران فاسدی که بررسی‌ها نشان می‌دهد صد‌ها سکه بهار آزادی و نیز خدمات مالی نامتعارف دیگری را برای تسهیلات ارائه شده به مدیران ارشد شرکت هفت تپه تحصیل کرده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت jrps.ir